Reiki la distanţă şi dincolo de timp     O particularitate a Reiki este capacitatea de a lucra la distanţă şi dincolo de timp, extrem de importantă în terapie, dar şi în procesul evoluţiei spirituale.

 

Dacă pot să aduc energia Sursei aici, înseamnă că pot să o dirijez oriunde în spaţiu, doar manifestându-mi intenţia de a face aşa ceva, vizualitând ţinta (persoană, loc, eveniment) şi folosindu-mă sau nu de palme ca şi cum destinatarul s-ar afla lângă mine. Aşa cum se procedează şi la contactul direct, se utilizează suita de simboluri pentru orientare, armonizare şi alimentare, plus simbolul de distanţă.

     Trimiterea dincolo de timp se face atât în trecut, cât şi în viitor. Rostul trimiterii în trecut, unui eveniment în care am greşit, şi care ne-a marcat, nu este acela de a schimba trecutul. Eventuala noastră greşeală, ca şi toate evenimentele sub forma cărora s-a manifestat în consecinţă, rămâne acolo. Firul istoriei nu se schimbă. Ce se modifică este percepţia noastră asupra acelui eveniment, pentru a ne putea detaşa de el, pentru a nu mai suferi din cauza lui, pentru a plăti mai uşor consecinţele acestuia, atât cât putem duce. Lucru ce poate fi făcut şi în trecutul altcuiva.

Cât despre trimiterea în viitor, se trimite energie pentru desfăşurarea optimă a evenimentelor, cu rezultatul binemeritat de către cel căruia i se adresează. Astfel, se pot pregăti interviuri, examene, întâlniri etc.

Energia Reiki poate fi trimisă către:

-          mai multe persoane

-          o persoana, după fotografie

-          autorul unei cărţi

-          compozitorul unei piese muzicale

-          pictorul unui tablou, oricare alt artist

-          persoana cu care vorbim la telefon

-          animale

-          plante

-          anumite persoane pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu acestea

-          în scop umanitar în caz de dezastre naturale etc

Transmiterea energiei la distanţă se face prin puterea gândului, oriunde în spaţiu şi în timp. Pentru aceasta se folosesc simboluri secrete care se învaţă în cadrul cursurilor, simboluri care nu pot fi redate grafic decât parţial. De altfel, puterea simbolurilor depinde foarte mult de cel care le foloseşte.

Energia transmisă la distanţă de cele mai multe ori este simţită de catre clienţi sub forma unei unde răcoroase, dar sunt şi situaţii când apare numai efectul acestei energii prin rezolvarea problemelor pentru care a fost transmisă.

     Dacă atitudinea pacientului nu este corespunzătoare (aici mă refer la toate formele de tratament Reiki), efectul va fi diminuat. Nimeni nu trebuie să aştepte această energie ca pe o pomană la care are dreptul din cauza suferinţelor îndurate, ci trebuie să fie preocupat să răspundă prin activitatea sa la această şansă pe care o are de a-şi restabili sănătatea, în primul rând făcând bine celorlalţi. Numai aceştia vor avea rezultate durabile, ceilalţi irosindu-şi şansa pe care o au.

     Orice om trebuie să plătească prin gânduri şi fapte bune pentru a avea o sănătate bună. Este o lege a naturii care guvernează toate tratamentele energetice.

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383