Măiestria în Reiki tradiţional     Maestrul Reiki este ultimul grad de evoluţie prin acest sistem. Si totuşi, obţinerea măiestriei este de fapt un început în ceea ce priveşte propria evoluţie spirituală.

Este momentul când începi să iniţiezi oameni pe drumul spre lumină.

     Mulţi oameni sunt atraşi de practica Reiki datorită calităţilor acestei metode, care începe cu vindecarea suferinţelor proprii şi ale altora, continuă cu îmbunătăţirea relaţiilor sociale, cu dezvoltarea spirituală printr-o largă deschidere energetică spre multiple orizonturi ale cunoaşterii, cu trezirea unor sensibilităţi latente ce conferă valori noi personalităţii proprii şi dezvoltarea unor abilităţi sacre, fiind încununată cu cea mai minunată, armonioasă şi subtilă transformare a sinelui. În beneficiul propriu, dar mai ales al celorlalţi.

     Un Maestru Reiki nu trăieşte izolat pe un vârf de munte, nu este un pustnic într-o peşteră, ci trăieşte printre oameni, acţonând permanent spre binele lor superior, fără să-i judece, fără să convingă pe cineva să practice Reiki. Maestrul Reiki este deţinătorul puterii de a deschide oamenilor accesul spre sursa de energie Universală, spre cunoaşterea şi folosirea simbolurilor fiind, în acelaşi timp, învestit cu capacitatea de a transmite aceste calităţi şi altora, până la a fi egali cu el însuşi, până la a deveni şi ei Maeştri.

Maestrul Reiki nu este un guru. El nu încearcă să convertească şi să transforme discipolii după modelul său. Fiecare Maestru merge pe drumul său, bazându-se pe propriile calităţi.

     Cel mai important este motivul pentru care un om devine Maestru Reiki, dobândirea smereniei şi integritatea lui morală. A deveni Maestru, ca spirit, înseamnă Sunt pregătit să-mi îndeplinesc misiunea divină, indiferent care este ea. Este momentul în care Maestrul devine un canal prin care spiritele de lumină fac iniţierile. Acum se deschid canalele spre lumină, moment în care fiecare primeşte darurile pe care Dumnezeu le dă celor care merită, în drumul pe care îl au de parcurs pe pământ, spre ajutorarea şi îndrumarea proprie şi a altora. Din această cauză iniţierea se comportă ca un act terapeutic, spiritual şi energetic. Este o modalitate prin care se dă unei persoane capacitatea de a transmite Reiki şi deci de a se ajuta pe ea însăşi şi pe semenii ei.

Una dintre liniile noastre Reiki este: MIKAO USUI, CHUJIRO HAYASHI, HAWAYO TAKATA, BETH GRAY, REVFAY SMITH, BARBARA HAMPSON, SUSANNE PROLUX, EVELINE FREULMAN, ANNA PATRICIA CAIRNS, DUMITRU HRISTENCO, CONSTANTIN PORUMB, ANCA HORGE, PETERFI CSABA, VIORICA BACIU, DACIAN HENŢIU.

Am spus una dintre linii pentru că aşa cum am fost şi noi sfătuiţi, cel mai bine este ca un practicant Reiki să aibă cât mai multe iniţieri, pe linii diferite, cu maeştri diferiţi, dobândind astfel abilităţi diferite, stiluri diferite pentru a-şi forma propriul stil, propria abordare etc.

     Reiki face parte din viaţa voastră. Iubiţi adevărul despre ce simţiţi, ce faceţi. Reiki vă aduce faţă în faţă cu oameni care învaţă să vă cunoască. Reiki este energia vieţii voastre şi curajul de a face alegeri în noua lume care vi se deschide. Cea mai mare lecţie a vieţii se desfăşoară în jurul acceptării iubirii, a iubirii de sine, a iubirii pe care ceilalţi din jur ne-o poartă.

 

Putem oferi cu sinceritate doar când acceptăm cu recunoştinţă tot ce ne oferă viaţa.

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383