SEI HE KI – Simbolul mental-emoţional – Spiritul şi omul vin împreună!     Se foloseşte exclusiv pentru tratamentul problemelor mentale şi emoţionale.

Se desenează deasupra

chakrei coroanei pentru armonizarea emisferelor cerebrale.

Acest simbol ne ajută la echilibrarea dintre raţiune intuiţie şi instinct.

Poate deschide orice chakră, câmpuri, dimensiuni.

Este un simbol care permite accesarea şi descărcarea rapidă a subconştientului.

Se foloseşte împreună cu CKR (Cho Ku Rei) pentru a nu prelua secvenţele negative ale altcuiva.

Se foloseşte în protecţia personală

Se desenează pe fiecare perete, tavan, podea pentru a deschide anumite dimensiuni prin care să pătrundă lumina ce va scoate întunericul din casă.

Se foloseşte pentru armonizarea unui grup, în cazul unor cursuri, întâlnirilor.

Pentru creşterea înţelegerii unei cărţi, se desenează SHK pe cartea respectivă, astfel putându-ne conecta la sinele autorului înţelegând mai uşor mesajul transmis.

 

Pătrunzând în subconştientul clientului, se va transmite numai energie pură cu ajutorul unei mantre. Mantra este un cuvânt sau o frază scurtă, cu o anumită rezonanţă energetică, ce este repetată (mintal sau cu voce tare) de multe ori pentru a nu permite minţii să lucreze şi să genereze idei, care apoi să fie transmise fara voie în subconştientul clientului. Exemple de mantre: budiste-OM MANI PADME HUM, OM, AUM, SHIVA; occidentale-IN THE NAME OF GOD, AMIN. Fiecare are libertatea să-şi aleagă propria mantră!

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383