Eu sunt stăpânul minţii mele!Adevăratele bogăţii se găsesc în mintea noastră subconştientă.

Dumnezeu sălăşluieşte în oameni prin intermediul Sinelui Superior sau a Spiritului Divin din ei ( un om obişnuit caută peste tot în jur bunăstarea, succesul, fericirea şi abundenţa, mai puţin în el însuşi)

 

Sărăcia este o boală a minţii. Bunăstarea este o stare a minţii (îniante de a eradica mizeria şi sărăcia, trebuie mai întâi să curăţăm gândurile murdare şi credinţele false din propriile minţi).

Putem extrage bogăţiile din subconştientul nostru cerând ghidare, abundenţă, bunăstare, siguranţă şi acţiune dreaptă (făcându-ne un obicei din a medita la aceste adevăruri, iar subconştientul nostru ne va răspunde pe măsură).

Gândurile şi sentimentele noastre ne controlează viaţa (inteligenţa infinită din subconştientul nostru poate face pentru noi, doar ceea ce poate face prin noi).

Răspunsurile pe care le căutăm vor veni întotdeauna către noi, în moduri pe care nici nu le bănuim ( atunci când credem că inteligenţa infinită din mintea noastră subconştientă este menită să răspundă cererilor noastre).

Nu suntem invidioşi pe succesul, bogăţiile şi bunăstarea altora ( pentru că ceea ce le dorim altora, tindem să creăm în propria noastră viaţă prin gândurile noastre manifestate).

Orice simţim cu adevărat că este real şi cerem pentru viaţa noastră, se va petrece cu siguranţă ( acţionăm conform crezurilor noastre şi a programelor mentale).

Nu contează ce ni s-a întâmplat în trecut, putem schimba totul acum (ne impregnăm subconştientul cu sugestii positive şi cu idei pline de viaţă şi reuşite pe toate planurile, folosind meditaţia sau hipnoza).

Să ne supraveghem gândurile: nu vorbim niciodată despre lipsurile noastre, indiferent pe ce plan ar fi ele (gândurile de abundenţă, aduc abundenţă).

Când ne confruntăm cu situaţii dificile cărora nu le vedem imediat rezolvarea, luăm un pix şi notăm acea situaţie împreună cu “Si această situaţie va trece. Există o soluţie divină şi armonioasă prin înţelepciunea subconştientului meu. Las această problemă să plece de la mine, acum” (se pune într-un plic pe care este notat în prealabil “Cu voia Divină”. Este o modalitate simbolică de a lăsa problema în seama subconştientului şi în mâinile lui Dumnezeu).

Creăm o imagine clară despre ceea ce vrem să fim, să facem sau să avem (puterea şi înţelepciunea subconştientului nostru o va manifesta).

Există o lege care stă la baza obţinerii a tot ceea ce ne dorim. Aceeaşi lege însă, stă şi la baza obţinerii a ceea ce nu ne dorim. Această lege este numită legea atracţiei, una şi aceeaşi cu legea rezonanţei, conform căreia ceea ce se aseamănă se atrage.

Noi suntem asemeni unui magnet viu. Atragem în viaţa noastră oameni, situaţii şi circumstanţe care sunt în armonie (care corespund, sau se aseamănă din punct de vedere al vibraţiei) cu gândurile noastre predominante. Orice găzduim preponderent în mintea noastră, vom ajunge apoi să trăim.

Dacă vrem să ne transformăm într-o anumită direcţie, dacă ne dorim ceva anume, trebuie să acordăm o atenţie din ce în ce mai mare acestei dorinţe până când vom reuşi să includem vibraţia dorinţei noastre în vibraţia pe care o emitem în mod current. Pentru că doar vibraţia pe care o emitem permanent, este vibraţia la care răspunde legea atracţiei.

Oamenii care nu au un scop central în viaţă cad cu uşurinţă pradă grijilor mărunte, temerilor, tulburării şi văicărelii. De aceea, noi trebuie să ne stabilim un scop legitim, iar apoi să facem tot ce ne stă în puteri pentru a-l îndeplini. Acest scop trebuie să devină ţinta centrală a tuturor gândurilor noastre. El poate lua forma unui ideal spiritual, sau material, în funcţie de natura noastră în momentul respectiv. Trebuie să fim devotaţi, în totalitate realizării lui, fără să permitem gândurilor noastre să rătăcească în lumea fanteziilor efemere. Acesta este drumul către autocontrol şi concentrare.

Oamenii care nu se simt pregătiţi pentru împlinirea unui ţel măreţ trebuie să-şi focalizeze gândurile asupra îndeplinirii impecabile a sarcinilor lor de zi cu zi, indiferent cât de neînsemnate li se par acestea. Numai în acest fel îşi pot focaliza gândurile, generând o acumulare de voinţă şi de energie cu ajutorul cărora vor putea realiza apoi orice îşi propun. Trebuie să renunţăm la orice îndoieli şi la orice temeri, pentru că ele sunt elemente care ne blochează puterea de concentrare, şi ne întrerup efortul, făcându-l să devină inutil, distorsionat sau ineficient. Gândurile de îndoială şi de teamă nu conduc niciodată la realizare, ci doar la eşec. Cele de putere, focalizate şi pline de energie, dispar atunci când în minte se instalează gândurile de îndoială şi teamă. Gândurile focalizate asupra scopurilor pe care ni le-am propus, devin veritabile forţe creaatoare.

Dacă înţelegem şi acceptăm acest lucru, putem deveni fiinţe mai puternice decât cei care cad pradă gândurilor şi senzaţiilor lor schimbătoare.

Dacă aplicăm acest principiu în viaţa noastră, putem devenii stăpânii conştienţi şi inteligenţi ai puterilor noastre mentale.

 

Noi suntem ceea ce gândim, şi atâta timp cât continuăm să avem aceleaşi programe mentale, nu ne vom schimba niciodată.

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383