Cele 7 legi ale hermetismului - KybalionLegile Hermetismului     Din Egipt ne vin învățăturile ezoterice fundamentale care au fost izvorul tuturor celorlate filosofii ale lumii,

fondatorul lor este Hermes Trismegistul – “Scriitorul zeilor”. Toate doctrinele fundamentale ataşate învăţăturilor ezoterice ale fiecărei civilizaţii urcă până la Hermes. Cei care studiază religiile pot să perceapă influenţa fundamentală pe care a exercitat-o doctrina hermetică asupra lor, indiferent de numele lor actual.              

     Învățăturile lui Hermes au fost răspândite verbal, confidențial, de la maestru la discipol, aşa încât, în rândul fiecărei generații a existat un mic număr de adepți în toate colțurile lumii.

     ”Sub pașii Maestrului, urechile celor care sunt pregătiți să înțeleagă doctrina sa, să se deschidă cât mai mari” sau

     ”Când urechile elevului sunt gata să asculte, atunci vin buzele Maestrului pentru a le umple de Înțelepciune”.

     Principiile hermetice, cunoscute şi sub numele de Kybalion, sunt in număr de 7 iar cel care le cunoaște și le înțelege posedă cheia magică pentru a deschide porțile Templului. Ele sunt:

         Legea Mentalismului

         Legea Corespondenței

         Legea Vibrației

         Legea Polarității

         Legea Ritmului

         Legea Cauzei si Efectului

         Legea Genului (Distincției).

 

1. LEGEA MENTALISMULUI

 

"Totul este Spirit; Universul este mental" – KYBALION

 

     Legea implică adevărul că totul este Spirit. Ea explică faptul că totul este realitate substanţială, aflându-se în toate manifestările şi aparenţele exterioare, pe care le cunoaştem sub numele de Univers material. Fenomene ale vieţii, Energie, Materie, într-un cuvânt, tot ce este aparent simţurilor noastre este Spirit, incognoscibil în el Însuşi şi indefinibil; însă acesta poate fi considerat şi gândit ca un Spirit Universal, Infinit. Ea explică chiar faptul că Lumea sau Universul Fenomenal nu-i decât o creaţie mentală a Totului, subiect al legilor lucrurilor create, Universul fiind considerat, în întregul său sau în părţile sale, ca o experienţă în Spiritul Totului, în acest Spirit noi trăind, lucrând şi fiinţând. Această Lege, stabilind natura mentală a Universului, explică foarte uşor toate fenomenele mentale şi psihice, atât de variate, care ocupă un loc important în viaţa oamenilor şi care fără a fi explicate sunt neinteligibile, dispreţuind orice interpretare ştiinţifică.

     A înţelege această Mare Lege al Mentalismului, înseamnă a permite individului să înţeleagă cu uşurinţă Legile Universului Mental şi să le aplice, spre a-şi îmbunătăţi starea şi spre a se perfecţiona. Discipolul în hermetică este capabil să aplice inteligent Marile Legi Mentale, în loc să se servească de ele la întâmplare.

     Intrând în posesia Cheii Măiestriei Universale, practicantul poate să deschida nenumărate porţi ale Templului Mental şi Psihic al Cunoaşterii, reuşind să pătrundă în el liber şi inteligent. Această Lege explică natura veritabilă a Energiei şi a Puterii, a Materiei, dar mai ales de ce, pentru ce şi cum sunt ele subordonate stăpânirii Spiritului.

 

Unul dintre Maeştrii hermetici a scris demult: "Acela care înţelege adevărul naturii mentale a Universului este deja bine înaintat pe drumul Măiestriei". Aceste cuvinte sunt tot atât de adevărate astăzi pe cât erau la timpul la care au fost scrise. Fără cheia Măiestriei (cheia conducătoare, principală, universală) adevărata Măiestrie este imposibil de realizat, iar elevul va bate zadarnic la nenumăratele porţi ale Templului.

 Despre celelalte Legi povestim data viitoare...

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383