Terapia biohermetică integrativăNe dorim cu toţii sănătate, prosperitate, evoluţie spirituală... şi repede, dacă se poate ! Treptat, începem să înţelegem că trebuie depăşite câteva „obstacole” legate de sistemul de referinţă – raportarea la ceilalţi oameni, modul de gândire, relaţia cu divinitatea.

 

Înainte de a fi o formă profundă de vindecare, terapia biohermetică integrativă este în primul rând o cunoaştere în sine combinând armonios şi benefic cunoaşteri ancestrale ale mai multor şcoli de spiritualitate de pe Terra.

Hermetismul rămâne originea multor discipline (astrologie, alchimie,etc.) aduse acum la lumină într-o înţelegere profundă, conform timpurilor şi energiilor actuale, în tehnici terapeutice extrem de puternice, cu rezultate remarcabile la toate nivelele de conştiinţă şi spiritualitate. Se utilizează metode de bio-energo-terapie combinate cu aspecte kabalistice şi alchimice pentru producerea transformărilor necesare la nivel fizic, emoţional, raţional şi spiritual. Scopul terapiei este corectarea deficienţelor energo-informaţionale ale individului şi revenirea la matricea iniţială.

     Izvorul hermetismului, ca mişcare spirituală, este Hermes Trismegistul („de trei ori mare” – Hermes Mercurius Trismegistos) ale cărui lucrări datează din secolul XX î.e.n., cel care îi învaţă pe oameni limbajul vorbit şi scris. A fost identificat cu zeul egiptea Thot. Se consideră că tradiţia şi continuitatea hermetică decurge din mai multe surse : „Corpus Hermeticus”, „Discursul perfect”, „Tabula Smaragdina”. Personaj mitic, după unii, ar fi trăit în Egipt trei vieţi...

     Dacă în alte sisteme terapeutice se foloseşte doar energie neinformată/ neprogramată, în tehnicile bio-hermetice se lucrează cu energie informată, cu destinaţie punctuală, chirurgical. Pentru eliminarea evaluărilor subiective, ca metode de control permanent şi verificare a procesului terapeutic se folosesc măsurători radiestezice.

Despre instrumentele utilizate precum şi despre alte tehnici uzuale vom vorbi...Terapia biohermetică integrativă

 

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383