SIMBOLISTICĂ – CRUCEA . Continuare III 

Crucea pătimirii

Capetele ascuţite ale acestei cruci latine reprezintă

pătimirea lui Iisus Hristos răstignit

pe cruce.

 

 

 

Crucea "Patee"

Această cruce este frecvent confundată cu crucea malteză. Este o cruce a Ordinului

lui Hristos si are origine templiera. Reprezintă varianta crucii "Patee" inscrisa in

patrat.

 

Crucea "Patee" - varianta

Are aceleaşi semnificatii ca si precedenta numai ca este inscrisa in cerc.

 

 

 

 

Crucea patimilor

Această cruce simbolizează crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Este una

dintre crucile care apar pe mantia Cavalerilor Templieri. Se pare ca este crucea pe

care le-a fost oferită spre a o purta de catre Papa Eugeniu in 1146.

 

 

 

Crucea templieră

Cruce care apare pe scutul cavalerilor templieri si pe pânzele corabiilor Ordinului.

Crucea apare aplicată pe rasa calugarească care se afla sub mantia de cavaler.

 

 

 

 

Crucea patriarhală

Această cruce ecleziastică purtată de patriarhi apare frecvent reprezentată în arta

creştină. Bara superioară simbolizează inscripţia plasată pe cruce de Pilat. A fost

adoptată de cardinali şi de episcopi ca semn distinctiv al rangului în ierarhia

bisericească.

 

Crucea episcopală (Pommee)

Capetele în formă de măr simbolizează roadele vieţii creştineşti. Fiindcă acest motiv

era reprezentat pe veşmintele preoţeşti în perioada creştinismului timpuriu, crucea în

această formă este uneori denumită cruce episcopală.

 

 

 

Crucea Sfântului Andrei

Potrivit tradiţiei, Sfântul Andrei a simţit că este nedemn să fie răstignit la fel ca

Domnul Dumnezeul său, astfel încât el a implorat să i se facă o cruce de formă

diferită. Crucea Sfântului Andrei este un simbol al umilinţei, al pătimirii şi al martiriului.

 

Crucea în T

Crucea de forma literei T din alfabetul grecesc este cea mai simplă dintre toate

cruciformele. Este frecvent folosită drept cruce a profeţiei, sau cruce vechitestamentară,

fiindcă reprezintă semnul pe care, conform tradiţiei, l-au făcut israeliţii

cu sângele mielului jertfit pe stâlpii din Egipt în noaptea dinaintea trecerii miraculoase

a mării. Crucea de forma literei T este frecvent reprezentată în chip de stâlp pe care

a ridicat Moise şarpele de aramă în pustia Egiptului.

 

Crucea triumfului Împărăţiei lui Iisus Hristos pe pământ

Această cruce simbolizează triumful şi venirea Împărăţiei lui Iisus Hristos. Este

frecvent întâlnită în arta religioasă creştină, fiind reprezentată în vârful sceptrului

purtat de Iisus Hristos care domneşte cu slavă peste Împărăţia Sa.

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383