SIMBOLISTICĂ – CRUCEA – perspectiva creştină. Continuare II 

Crucea ionică

Este crucea pe care Sfântul Columba a dus-o

pe Insula Iona în secolul al VI-lea.

 

 

Crucea de Ierusalim, a cruciatului, formată din cinci registre

Această formă complexă se compune dintr-o cruce principală, la rândul ei formată

din patru cruci în forma literei T, care este o reprezentare simbolică a Legii vechitestamentare.

Cele patru cruci greceşti de dimensiuni mai reduse reprezintă

împlinirea Legii prin învăţăturile evanghelice ale lui Iisus Hristos. Unii exegeţi

furnizează interpretarea conform căreia ea ar reprezenta activitatea misionară a

Bisericii, care a răspândit cuvântul Evangheliilor în cele patru zări ale lumii. Iar alţii

susţin că cele cinci cruci ar simboliza cele cinci răni pe care le-a primit Iisus Hristos

pe cruce (mâini, picioare şi coastă). Această cruce a apărut pe blazonul lui Godfrey

de Bouillon, primul rege al Regatului creştin al Ierusalimului. Ea este integrată în

heraldica cruciaţilor.

 

 

Crucea latină

Această reprezentare a crucii, şi cea mai răspândită, evocă sacrificiul suprem pe

care l-a făcut Iisus Hristos pentru a răscumpăra păcatele omenirii. Crucea este goală

pentru a ne aminti de momentul Învierii şi de speranţa în viaţa veşnică.

 

 

Crucea latină (cu proclamarea)

Iniţialele în alfabet latin simbolizează inscripţia de pe crucea lui Iisus Hristos, scrisă din porunca lui

Pilat: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Iisus din Nazaret, regele iudeilor”

Ioan 19:19 Pilat pregătise o inscripţie care a fost fixată pe cruce. Ea suna astfel: “IISUS DIN

NAZARET, REGELE IUDEILOR”. 20 : “Mulţi evrei au citit acest semn, fiindcă locul în care Iisus a fost

răstignit pe cruce era aproape de cetate, iar semnul a fost scris în aramaică, latină şi greacă”. (NIV)

 

Crucea malteză

Cele opt vârfuri exterioare simbolizează regenerarea. Unii susţin că ar reprezenta

cele opt virtuţi. Crucea apare pe blazonul Cavalerilor Ioaniţi, aceiaşi care au fost

alungaţi de turci din Insula Rodos şi s-au refugiat în Insula Malta. Malta este insula

pe care a naufragiat corabia Sfântului Pavel.

 

 

Crucea Naşterii Domnului

Această cruce în formă de stea aminteşte povestea Naşterii lui Iisus Hristos,

anunţând scopul pentru care El s-a întrupat.

 

 

 

Crucea pontificală

Această cruce este emblema oficială a papalităţii. Ea nu poate fi folosită decât de

Papa însuşi. Se spune că cele trei bare orizontale ar reprezenta cele trei răspântii de

pe Golgota. Mult mai probabil, ele simbolizează cele trei direcţii ale autorităţii papale :

Biserica, pământul şi cerul.

 

 

continuare... data viitoare

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383