SIMBOLISTICĂ – CRUCEA     O vedem pretutindeni într-o formă sau alta, o conştientizăm sau nu, o folosim într-un fel sau altul...  Dincolo de diferenţele vizuale ne reamintim...

 

 

    

 

 

Crucea Alfa şi Omega

Această cruce latină completată de literele Alfa şi Omega ne aminteşte că, deşi Iisus

Hristos a murit pe cruce pentru răscumpărarea păcatelor noastre, el continuă să

domnească veşnic peste Împărăţia Sa.

 

Crucea cu ancoră

Simbolizează nădejdea creştinilor în ajutorul lui Iisus Hristos. Crucea a fost utilizată şi

ca emblemă a Sfântului Clement, episcop la Roma, despre ea tradiţia susţinând că ar

fi fost legată de o ancoră şi aruncată în mare de împăratul Traian.

 

Crucea Botezătorului

Această cruce greacă este suprapusă peste litera din alfabetul grecesc “chi”, care

este şi prima literă a numelui lui Hristos (Christos). Ea formează o cruce cu opt braţe.

Cum numărul opt este simbolul renaşterii sau al regenerării, această cruce este

frecvent utilizată drept cruce a botezului.

 

Crucea trilobată

Este cea mai răspândită formă a crucii, ea evocând Sfânta Treime prin capetele sale

în formă de trifoi.

 

 

Crucea bizantină

Crucea bizantină este folosită mai ales în Biserica ortodoxă greacă.

 

 

 

 

Crucea Patimilor, în trepte

Cele trei trepte pe care este aşezată crucea latină simbolizează patimile lui Iisus Hristos pe drumul

Golgotei sau, mai ales, cele trei virtuţi creştine, care sunt credinţa, speranţa şi iubirea.

 

 

Crucea celtică, irlandeză

Unul din cele mai vechi simboluri folosite ale crucii. Această cruce era folosită de

 celţii creştinaţi din Marea Britanie şi din Irlanda.

 

 

continuare... data viitoare

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383