Floarea vieţii     Simbolul florii vieţii este considerat a fi ceva sacru, în multe din culturile din întreaga lume, fie ele străvechi sau moderne. în acest simbol se regăsesc toate elementele constitutive

ale universului - pe care noi le numim "solide platonice". Simbolul poate fi folosit ca o metaforă care ilustrează legătura care există, în univers, între orice formă a vieţiii şi spirit.

     Solidele platonice sunt importante pentru faptul că ele se regăsesc în construcţia rudimentară a vieţii organice, ca şi în muzică, limbaj, în conştiinţa însăşi.  Aceste elemente constitutive ale vieţii, ne servesc drept scheme imuabile, tipare, prin care pot fi exprimate fundamentele vieţii - aşa cum se manifestă ea pretutindeni. O dată înţeles acest lucru, importanţa Florii Vieţii va răzbate ca o expresie total integrată a lui "Dumnezeu" sau a "Tot ceea ce este".
Floarea Vieţii este un tipar universal cu mai multe faţete. Când vom suprapune acest simbol peste un cerc sau sferă obişnuite, Floarea Vieţii va trasa o fereastră în unitatea infinitului, făcând ca ceea ce este îndeobşte cunoscut să se transforme într-o revelaţie extraordinarului.
Privind prin această fereastră a Florii Vieţii, vom fi provocaţi să ne unificăm minte, inimă şi spirit. Atunci când vom putea vedea, cu adevărat, orice formă a vieţii atât de îndeaproape, vom face ca divinul din vieţile noastre să fie mai puternic exprimat, putându-ne transforma lumea înconjurătoare printr-o viziune a unităţii universale.

     Unde putem regăsi simbolul Florii Vieţii?
Simbolul Florii Vieţii poate fi regăsit în mai multe locuri din jurul planetei. Nimeni nu ştie cu siguranţă cât de vechi este acest simbol. Putem să ne facem o idee aproximativă asupra vârstei templului din stratul media, al lui Osiris de la Abydos, în Egipt, unde regăsim simbolul.
Templul median de la Abydos are o înălţime mai mică decât celelalte două temple. Acest templu a fost îngropat în pământ, în timpul in care faraonul Seti I construia celelalte două temple, la Abydos. Acesta este complet diferit în construcţia sa. Folosind mari blocuri de granit şi o uimitoare precizie, acest templu nu se aseamănă ca arhitectura cu nici un alt templu egiptean, cu excepţia Sfinxului.
Tiparul Florii Vieţii se află plsat pe granitul de pe laturile acestui templu. El nu a fost sculptat în granit, ci pare a fi fost imprimat în el printr-un procedeu de ardere, sau desenat cu o incredibilă precizie pe el.
Tiparul Florii Vieţii-FOL a mai fost regăsit la Masada, pe Muntele Sinai, în Israel, la multe din templele din Japonia şi China. Recent, el a fost descoperit în India, şi, potrivit unor relatări şi mai recente, el a fost descoperit şi în Spania.
     În timpurile moderne, simbolul Florii Vieţii nu a fost studiat cum se cuvine, el fiind cercetat de foarte puţini specialişti. Simbolul FOL conţine un imens număr de potenţialităţi ascunse, care se află în interiorul lui. Este nevoie să ai o minte deschisă şi o nemăsurată smerenie, pentru a-i putea descoperi tainele. Când este folosit cu smerenie şi o inimă deschisă, simbolul FOL îţi poate deveni o oglindă, în care pe tot timpul vieţii, îţi poţi urmări potenţialităţile nelimitate.
     Potrivit modelelor cuprinse în el, simbolul Florii Vieţii are capacitatea de a ne arăta felul cum lucrurile provin de la unică sursă şi sunt într-un mod intim şi permanent intercorelate între ele. Când se ajunge la experienţa acestui lucru, efectul asupra individului este profund. Dar mai întâi trebuie să învăţăm cum să deschidem una din ferestrele care dau spre Floarea Vieţii, pentru a putea privi înăuntru.
     Pentru a putea deschide ferestrele înţelegerii, avem nevoie de unelte pentru a "săpa" în necunoscut, după informaţii. Aceste unelte se manifestă sub forma unor structuri. O structură se asemămnă "unei site" pe care arheologul o foloseşte pentru a separa, în praful din sol, artefacte importante care zăceau în pământ. Fiecare structură sau sită este, în special, folositoare pentru o anumită ramură a cunoaşterii. Unele structuri pot fi folosite pentru mai multe descoperiri, în timp ce altele trebuie folosite împreună cu două sau mai multe alte structuri, pentru a deschide o fereastră adiţională de informaţie.
    Dacă vi s-ar spune că, "toate lucrurile vin dintr-o sursă unică", probabil că aţi fi de acord. Totuşi, s-ar putea ca o parte din voi să fie înclinată să spună "Cum aşa?" Până ce veţi putea vedea felul în care se îmbină toate, veţi avea nevoie de etape ale înţelegerii, care să vă ajute să vedeţi şi să asimilaţi întregul. Folosind aceste structuri sau site de decantare, veţi putea descifra fiecare din ramurile cunoaşterii cuprinse în simbolul FOL şi veţi putea dezvolta un punct de vedere mai amplu asupra potenţialităţilor cuprinse în voi şi în toate lucrurile.
     S-ar putea spune că simbolul FOL cuprinde întregul univers în el, dar dacă nu ţi se arată etapă cu etapă cum este posibil acest lucru, s-ar putea foarte lesne să nu crezi că el există, privindu-l ca pe orice alt "lucru". Actul de integrare a tuturor structurilor disponibile şi a tuturor ramurilor cunoaşterii, pentru a ajunge la unitatea pe care o evocă simbolul FOL, va ajunge să vindece fisurile şi fracturile lumii noastre haotice. Oamenii sunt condiţionaţi să disece, să judece, să separe şi să distrugă realitatea. Este vorba de fracturile sau fisurile realităţii unificate din care facem toţi parte. Văzând unitatea şi alimentând-o vom reuşi să vindecăm fisurile separaţiei, întărind relaţia cu divinul care se află în noi toţi.
     Simbolul Florii Vieţii este din nou adus în conştiinţa umanităţii. Aceasta ne va ajuta să obţinem un model al unităţii în diversitate, model de care avem o atât de disperată nevoie, pentru a vindeca realitatea fracturantă pe care o vedem în jurul nostru. A sosit vremea de a ceda în faţa unităţii ce ne înconjoară. Această unitate inerentă care ne leagă a fost cândva nepercepută şi ignorată, dar acum dispunem de înţelegerea, structurile şi uneltele necesare pentru a-i vedea existenţa, îmbrăţişând această unitate prezentă în vieţile noastre.

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383