Solidele platonice     Geometria sacră reprezintă forma pe care o creează un anumit tip de frecvenţă. Altfel spus, forma

este un rezultat direct al frecvenţei. Materia întreagă  există datorită faptului că energia acestei materii este menţinută într-o anumită stare, ca substanţă a vibraţiei. Toate tiparele Creaţiei tridimensionale, inclusiv forma umană, sunt constituite din legături energetice, care rezultă dintr-una din cele cinci forme simple sau dintr-o combinaţie a lor.

     Timp de secole, aceste cinci forme au constituit un subiect pentru cercetare şi pentru dezbateri. Modelele fundamentale, care sunt, literalmente, codurile geometrice ale Creaţiei, sunt cunoscute astăzi, drept solidele platonice şi descriu, fizic, volumele  cuprinse de aceste modele.

     Termenul “platonic” face referire la omul de știință şi filozoful Platon şi la una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale, Timaeus. În această lucrare, Platon, foloseşte ca instrument metaforă, pentru a descrie o cosmologie universală, bazată pe anumite tipare interconectate ale geometriei. Totuşi, se pare că aceste tipare au fost cunoscute cu mult înainte de Platon, după cum o arată vestigiile arheologice ale formelor rezultate din aceste tipare, care pot fi văzute în Muzeul din Cairo, din Egipt. În casetele de sticlă se află, executate cu fineţe, modele ce datează de 3.000 de ani, modele ale formelor despre care se vorbeşte în Timaeus.

     Şi mai vechi decât aceste forme sunt cele păstrate la Ashmolean Museum din Oxford, Anglia, despre care se estimează că au fost asamblate cu aproximativ 1000 de ani înainte de vremea lui Platon. Deşi nu sunt tot atât de fin lucrate ca formele egiptene, aceste modele reprezintă, într-un mod foarte evident, indicii despre cunoaşterea naturii fundamentale, geometrice, a “cărămizilor” Creaţiei.

     Un solid platonic poate fi definit drept suprafeţele ce conturează un volum foarte special, perfect închis. Toate dimensiunile ce definesc porţiuni ale acestui volum sunt egale, fiind, de asemenea, egale, valorile tuturor unghiurilor interioare ce definesc colţurile. Din punct de vedere conceptual, se poate considera că un astfel de solid constă dintr-o singură celulă elementară a formei, care se repetă, prin celule adiacente, egale, până ce ajunge din nou în contact cu celula iniţială. Toate unghiurile formate prin alipirea celulelor elementare sunt egale, ca şi dimensiunile tuturor laturilor celulei. În prezent, se cunosc cinci solide platonice regulate. Acestea sunt:  

tetraedru          4 feţe, 6 muchii şi 4 colţuri;

hexaedru (cub)  6 feţe, 12 muchii şi 8 colţuri;

octaedru           8 feţe, 12 muchii şi 6 colţuri;

dodecaedru       12 feţe, 30 muchii şi 20 colţuri;

icosaedru          20 feţe, 30 muchii şi 12 colţuri.

 

      Solidele platonice sunt importante pentru faptul că ele se regăsesc în construcţia rudimentară a vieţii organice, ca şi în muzică, limbaj, în conştiinţa însăşi. Aceste elemente constitutive ale vieţii, cunoscute sub numele de solide platonice, ne servesc drept scheme imuabile, tipare, prin care pot fi exprimate fundamentele vieţii - aşa cum se manifestă ea pretutindeni. O dată înţeles acest lucru, importanţa Florii Vieţii va răzbate ca o expresie total integrată a lui "Dumnezeu" sau a "Tot ceea ce este".

 

Despre Floarea Vieţii data viitoare...

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383