image1
image2
image3
image4

Ce inseamna terapie Reiki?Reiki este o terapie orientală a transferului energetic, in care energia universala vitală este transmisă şi dirijată prin terapeut către pacient. Reiki a fost redescoperită la sfârşitul sec. XIX de către savantul şi preotul erudit japonez dr. Mikao Usui, pe baza unor texte sanscrite străvechi.

 

Termenul Reiki provine din contopirea a două cuvinte: rei-ray-rază, radiaţie şi ki – Qi - energie universală.

Energia universală curge prin corp prin 12 meridiane conectate la organele interne, însă ea nu acţionează numai asupra oamenilor, tot ce ne înconjoară este inundat de energie universală. Deşi o primim toţi, numai o parte dintre noi suntem conştienţi de acest lucru. Energia universală nu este acelaşi lucru cu bioenergia, ea include bioenergia, nu este influenţată de religia sau de credinţa celui care o primeşte. Ea nu este nici pozitivă, nici negativă, este energie universală.

Caracteristici ale energiei universale:

-          ste binefăcătoare, acţionând pentru binele superior al celui care o primeşte

-          este indestructibilă şi indivizibilă

-          este o energie vibraţională cu un spectru de frecvenţe foarte larg, care nu poate fi creat sau reprodus de om sau de aparate create de om

-          acţioneaza în toate planurile existenţiale

-          nu poate fi ecranata de absolut nimic, nici măcar de gânduri negative

-          nivelul ei nu scade niciodata nici calitativ, nici cantitativ

-          poate fi amplificată şi concentrată local

-          poate fi transmisă oriunde în spaţiu

-          când acţioneaza asupra sistemelor vii, întăreşte legătura planului fizic cu celelalte planuri existenţiale (emoţional, mental, spiritual, transcendental, etc)

     Sistemul Reiki este poate cel mai rapid mijloc de acces la sursa unică de energie universală. Este un sistem complex si cel mai sigur din punct de vedere al riscurilor. Rezultatele apar mai repede decât în cazul altor metode de lucru cu energia universală, iar energia transmisă are o calitate mai bună, nemodificată de personalitatea individului.

     Reiki este mult mai mult decât o metodă de tratament. Este adevărat că prin Reiki se pot înlătura dureri, se poate declanşa vindecarea unor boli, dar modificările care apar sunt mai profunde decât cele determinate de orice tratament. Nu este o tehnică medicală, nu se bazeaza pe autosugestie, hipnoză sau psihanaliză, nu este o doctrină, credinţă sau religie. Este o ştiinţă compatibilă cu toate acestea şi cu realitatea acestei lumi şi societăţi.

     Din punct de vedere al sistemului Reiki, energia universlă se manifestă în 7 planuri energetice: fizic material, emoţional, mintal, transcendental, transcendental extins, conştiinţa cosmică universală.

Aceste 7 planuri existenţiale sunt legate intre ele prin 7 centri energetici numiţi Chakre. Chakrele sunt centri energetici specifici fiinţelor vii, deci nu numai omului. Cele 7 Chakre sunt: Muladhara, Svadisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Ajna, Sahasrara.

 

 Mai multe despre chakre şi echilibrarea lor  energetică prin terapia Reiki, vorbim data viitoare.

2019  Numai Terapie Vie      Telefon contact - 0740528383